OYSTER

Pracownia projektowa w Poznaniu.
Projekty wnętrz, przrestrzeni wystawinniczych i mebli.

Design workshop in Poznaniu.
Interior design, exhibition space and furniture.

ul. Augustowska 24, 61-051 Poznań
telefon: 602 132 968
email: baranski@oyster.pl

ZESPÓŁ
PORTFOLIO

CZARNKÓW

2017 – 2018
Projekt mieszkania w Czarnkowie /
Design of an appartment i Czarnków
Zespół / Team: Wojciech Barański, Agnieszka Sukienniczak, Tadeusz Rzewuski,

Sławica

2019
Koncepcje rozbudowy domku letniskowego w Sławicy /
The concepts of the development of a summer house in Sławica
Zespół / Team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski, Marta Węzik

Do rozbudowy domku podeszliśmy trzech wariantach każda zakłądała różny poziom ingerencji. Od najmniejszej, czyli domurowanie ścianki, która pozwoli na ulokowanie kuchni w nowo powstałej przestrzeni - Wersja A. Wersja B zakłada wprowadzenie nowej formy, która byłaby wsunięta pod istaniejącą konstrukcję dachu, tworząc nową przestrzeń użytkową. Wersja C w której wyburza się wszystko w przestrzreni, w której ingerencja jest największa i wprowadza nową część. Kształt dobudowy zainspirowany jest zabudową kamieniczną i komplementuje istniejącą tkankę.
For the expansion of the cottage house, we approached it with three variants, each with a different level of interference. From the smallest, i.e. extending the wall, which will allow the kitchen to be located in the newly created space - Version A. Version B assumes the introduction of a new form that would be inserted into the existing roof structure, creating a new usable space. Version C in which everything in the space is demolished, where the interference is the largest and introduces a new part. The extension shape is inspired by town houses and complements the existing tissue.

GOPLANA

2019
Stoisko targowe promujące osiedle Goplana / Fair stand promoting Goplana housing development
Klient / Client: Colian Developer
Zespół / Team: Anna Buzała, Wojciech Barański

Najważniejszym elementem projektu była ilustracja, która posłużyła jako baza pod projekt stoiska. W jego kolorystyce i wyrazie staraliśmy się ująć klimat inwestycji i lokalizacji.
The most important element in this fair stand was the background illustration that was the core of the design. In it's colour palette we tried to grasp the vibe of the investment and localisation.

SELECT+ SHOP-IN-SHOP

2018
Ekspozycja w przestrzeni sklepowej / Shop-in-shop booth
Klient / Client: Lech Modern Fabrics / new brand SELECT+
Zespół / Team: Wojciech Barański, Anna Buzała
Projekt graficzny / Graphic design: CHIGO.agency

APARTMENT 224

2016 – 2017
Area: 100m2 / 100sqm
Projekt wnętrz / Interior design
Zespół / Team: Wojciech Barański, Tadek Rzewuski
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

MIST

2018:
Sofa modułowa / Modular indoor sofas
Producent / Producer: BIZZARTO
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Tadek Rzewuski
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak

SELECT + BOOTH

2018
Stoisko Targowe / Exibition booth
Klient / Client: Lech Modern Fabrics / new brand SELECT +
Zespół projektowy / Project team: Anna Buzała, Wojciech Barański
Brand design / CHIGO.agency
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

BARANOWO

Rok / Year : 2018
Zespół / Team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski
Zdjęcia / Photos: Maciej Frydrysiak

Projekt wnętrza domu w Baranowie.
Interior design in a house in Baranowo

GROWAG INNOTRANS

Innotrans Berlin 2018
Stoisko Targowe / Exhibition Stand
Klient / Client: Growag
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Branding: Chigo Agency
Realizacja / Implementation: Hart Design
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

CONSTRUCTA + IV

2018
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: Constructa Plus Development
Zespół projektowy / Project team: Anna Buzała, Wojciech Barański
Branding: Nor.ma
Realizacja / Implementation: Manufaktura
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

C&C PARTNERS

2018
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: C&C; Partners / Chigo Agency
Zespół projektowy /Team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski
Realizacja / Implementation: OS Production
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

CONSTRUCTA PLUS BIURO / OFFICE (STAGE II)

2017 – 2018
Zespół projektowy / project team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski
Branding: Nor.ma
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak

GOA

2017:
Sofy plenerowe / Outdoor sofas
Producent / Producer: BIZZARTO OUTDOOR
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Fotografia / Photo: Bizzarto Outdoor / Maciej Frydrysiak

MOOV BIURO / OFFICE

2017
Zespół projektowy / project team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak

MOOV jest firmą multimedialna, która specjalizuje się w projektowaniu prezentacji wizualnych, projekcji oraz mappingu. Pomieszczenia podzielone zostały na dwie strefy. Parter zajmują handlowcy oraz zarząd a na piętrze znajduje się dział kreatywny. Przedsięwzięcie dotyczyło głównie zaprojektowania systemowych mebli do biura. Modułowe elementy dają możliwość dowolnej aranżacji. Koncepcja wnętrz zakładała zróżnicowanie stref poprzez zastosowanie różnych materiałów- płyty MDF lakierowanej na biało oraz sklejki.
MOOV is a multimedia company specialising in creating visual presentations and projections as well as mapping. The rooms were divided into two sections. The ground floor is occupied by the marketing team and the board whereas the creative department is located upstairs. The main goal was to design systems furniture for the office. The modular elements of the furniture make it possible to arrange it in numerous ways. The main idea was to differentiate between various zones by using various materials - white, lacquered MDF board and plywood.

WAVE

2017:
Sofy plenerowe / Outdoor sofas
Producent / Producer: BIZZARTO OUTDOOR
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Fotografia / Photo: Bartek Buśko / Maciej Frydrysiak

APARTMENT ZC 122

2016 – 2017
Zespół projektowy / project team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski, Agnieszka Sukienniczak
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak

CONSTRUCTA PLUS BIURO / OFFICE

2016 – 2017
Zespół projektowy / project team: Wojciech Barański, Marta Kunicka – Łożykowska
Branding: Nor.ma
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak

DOM NA WSI / HOUSE IN THE COUNTRYSIDE

2015 – 2016
Zespół projektowy / project team: Wojciech Barański, Tadek Rzewuski, Paulina Zakrzewska
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak

Naszym zadaniem była zmiana układu funkcjonalnego budynku oraz nadanie nowego stylu wewnątrz. Dom został przebudowany, częściowo zaadoptowano poddasze. Jednym z ważniejszych zabiegów było stworzenie dużych przeszkleń od strony lasu brzozowego.
Our task was to change the functional layout of the building and give it a new style inside. The house was rebuilt, the attic was partly adapted. One of the most important changes was to create a large glazing from the side of the birch forest.

CONSTRUCTA + III

2016
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: Constructa Plus Development
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Branding: Nor.ma
Realizacja / Implementation: Manufaktura
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

C&C PARTNERS

2016
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: C&C; Partners
Produkcja / production: Chigo Design
Multimedia: Moov
Zespół projektowy / Design team: Wojciech Barański
Realizacja / Implementation: Van Hagen
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

CONSTRUCTA + II

2016
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: Constructa Plus Development
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Branding: Nor.ma
Realizacja / Implementation: Manufaktura
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

RIVERPARK II

2015:
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: Immofinanz + Riverpark
Produkcja / production: Re:view
Zespół projektowy / Design team: Wojciech Barański
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

CONSTRUCTA + I

2015
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: Constructa Plus Development
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Branding: Nor.ma
Realizacja / Implementation: Manufaktura
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

ŚWIEBODZKI TARG KULTURY

2015
Scenografia eventowa / Event scenography
Klient / Client: PKP
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Foto / Photo: oyster

MIASTECZKO / THE TOWN

2015
Scenografia systemowa / scenography system
Klient / Client: Immofinanz + Riverpark
Produkcja / production: Re:view
Zespół projektowy / Design team: Wojciech Barański
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

LARS, LARS & LARS

2014:
Restauracja skandynawska / scandinavian restaurant
We współpracy / In cooperation with: Ultra Architects
Zespół projektowy / Projekt team: Wojciech Barański (oy), Tomasz Osięgłowski (ult), Łukasz Piszczałka (ult), Tadek Rzewuski (oy)
foto: Maciej Frydrysiak

CZYTOGRUSZKA

2014:
Klient / Client: Czytogruszka Poznań
We współpracy z / In coopertaion with: Pasywmy m2
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Małgorzata Bronikowska, Agnieszka Figielek (pasywny m2)
foto: Maciej Frydrysiak

Certyfikowany budynek pasywny.
Certified passive house

PKP ŚWIĘTO KOLEJARZA

2013:
Scenografia eventowa / Event scenography
Klient / Client: PKP
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
foto / photo: Robert Korybut – Daszkiewicz

SKODA OCTAVIA TRAINING HALL

2013:
Tymczasowa hala szkoleniowa / Temporary training hall
Klient / Client: Skoda Auto
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Foto / Photo: Robert Korybut – Daszkiewicz

SKODA CONVERSIA CLUB

2013:
Scenografia eventowa / Event scenography
Klient / Client: Skoda Auto / Re:view
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Projekct team: Wojciech Barański
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

SKODA KONFERENCJE / CONFERENCE

2013:
Scenogarfia / Scenografia
Klient / Client: Skoda Auto
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

SKODA KONGRES DEALERSKI / DEALERSHIP CONGRESS

2012:
Scenogarafia eventowa / Event scenography
Klient / Client: Skoda Auto
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Projecet team: Wojciech Barański
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

SKODA RAPID TRAINING HALL

2012:
Tymczasowa hala szkoleniowa / Temporary training hall
Klient / Client: Skoda Auto
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

V33

2012:
Scenografia Eventowa / Event scenography
Klient / Client: Skoda Auto
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, MIkołaj Wojtkowiak
Foto / Photo: Robert Korybut – Daszkiewicz

RIVERPARK I

2012:
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: Immofinanz + Riverpark
Produkcja / production: Re:view
Zespół projektowy / Design team: Wojciech Barański, Mikołaj Wojtkowiak
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

CITIGO KONFERENCJA / CONFERENCE

2012:
Scenografia eventowa / Event scenography
Klient / Client: Skoda Auto
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Mikołaj Wojtkowiak
Foto / Photo: Robert Korybut – Daszkiewicz

CITIGO TRANING HALL

2012:
Tymczasowa hala szkoleniowa / Temporary training hall
Klient / Client: Skoda Auto
Produkcja / Production: Re:view
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Mikołaj Wojtkowiak
Foto / Photo: Robert Korybut – Daszkiewicz

ZHARIDIO SHOE STORIES

2011:
Sieć sklepów obuwniczych / Shoe stores network
Klient / Client: Zharidio
Zespół projektowy / Projekt team: Wojciech Barański, Mikołaj Wojtkowiak
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

DOM W POZNANIU/ HOUSE IN POZNAŃ

2011:
Klient / Client: prywatny
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Małgorzata Bronikowska
Foto / Photo: Joanna Pawłowska

Naszym zadaniem była zmiana układu funkcjonalnego budynku oraz nadanie nowego stylu wewnątrz. Dom został przebudowany. Jednym z ważniejszych zabiegów było stworzenie dużych przeszkleń od strony ogrodu.
Our task was to change the functional layout of the building and give it a new style inside. The house was partly rebuilt. One of the most important changes was to create a large glazing from the garden.

HOT 2 HEATER

2010:
Grzałka / Heater
Producent / Producer: Instal – Projekt
Zespół projektowy / Project team: Mikołaj Wierszyłłowski, Wojciech Barański, Przemysław Stawicki
Wizualizacja / visualisation: Przemysław Stawicki

PESTO SNACK BARS

2010:
Bary szybkiej obsługi / snack bars
Klient / Client: Pesto
We wpółpracy z / In cooperation with: Wierszyłłowski i Projektanci
Zespół projektowy / Project team: Mikołaj Wierszyłłowski (wier), Wojciech Barański (oy), Przemysław Stawicki (oy)
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak

SLEEPY

2008:
Sofy / Sofas
Producent / Producer: IKER
Zespół projektowy / Project team: Mikołaj Wierszyłłowski, Wojciech Barański
Fotografia / Photo: Iker

NEL LAMP

2007:
Lamp / Lamp
Producent / Producer: IKER
Zespół projektowy / Project team: Mikołaj Wierszyłłowski, Wojciech Barański
Fotografia / Photo: Iker