SWIFT

Fotel kolejowy / Railway seat
Klient / Client: GROWAG
Zespół projektowy / Team: Marta Węzik, Sebastian Słomiński, Wojciech Barański
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak