NEL LAMP

2007:
Lamp / Lamp
Producent / Producer: IKER
Zespół projektowy / Project team: Mikołaj Wierszyłłowski, Wojciech Barański
Fotografia / Photo: Iker