NOTE

2019:
Sofa modułowa / Modular indoor sofas
Producent / Producer: BIZZARTO
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Sebastian Słomiński, Marta Węzik
Fotografia / Photo: ENA