CONSTRUCTA PLUS BIURO / OFFICE

2016 – 2017
Zespół projektowy / project team: Wojciech Barański, Marta Kunicka – Łożykowska
Branding: Nor.ma
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak