HOT 2 HEATER

2010:
Grzałka / Heater
Producent / Producer: Instal – Projekt
Zespół projektowy / Project team: Mikołaj Wierszyłłowski, Wojciech Barański, Przemysław Stawicki
Wizualizacja / visualisation: Przemysław Stawicki