MIST

2018:
Sofa modułowa / Modular indoor sofas
Producent / Producer: BIZZARTO
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Tadek Rzewuski,
Fotografia / Photo: Bartek Buśko

Wewnętrzna tęsknota za tym co dobre, naturalne, komfortowe przyczyniła się do powstania systemu modułowego MIST. Inspiracją były drobne cząsteczki wody w powietrzu - subtelnie, orzeźwiająco unoszą się nad powierzchnią ziemi. Przenikające się naturalnie formy flory. Minerały i skały pomimo odmiennej struktury współgrają z miękkimi obłymi kształtami mchu. Współżyjący ze sobą ekosystem stał się impulsem do stworzenia spójnego języka form.
An internal longing for what is good, natural and comfortable has contributed to the creation of the MIST modular system. The inspiration were tiny water particles in the air - subtle, refreshingly floating above the earth's surface. Naturally interpenetrating forms of flora. Minerals and rocks, despite their different structure, harmonize with the soft rounded shapes of moss. The co-living ecosystem has become an impulse to create a coherent language of forms.