MOOV BIURO / OFFICE

2017
Zespół projektowy / project team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak

MOOV jest firmą multimedialna, która specjalizuje się w projektowaniu prezentacji wizualnych, projekcji oraz mappingu. Pomieszczenia podzielone zostały na dwie strefy. Parter zajmują handlowcy oraz zarząd a na piętrze znajduje się dział kreatywny. Przedsięwzięcie dotyczyło głównie zaprojektowania systemowych mebli do biura. Modułowe elementy dają możliwość dowolnej aranżacji. Koncepcja wnętrz zakładała zróżnicowanie stref poprzez zastosowanie różnych materiałów- płyty MDF lakierowanej na biało oraz sklejki.
MOOV is a multimedia company specialising in creating visual presentations and projections as well as mapping. The rooms were divided into two sections. The ground floor is occupied by the marketing team and the board whereas the creative department is located upstairs. The main goal was to design systems furniture for the office. The modular elements of the furniture make it possible to arrange it in numerous ways. The main idea was to differentiate between various zones by using various materials - white, lacquered MDF board and plywood.