GOPLANA

2019
Stoisko targowe promujące osiedle Goplana / Fair stand promoting Goplana housing development
Klient / Client: Colian Developer
Zespół / Team: Anna Buzała, Wojciech Barański

Najważniejszym elementem projektu była ilustracja, która posłużyła jako baza pod projekt stoiska. W jego kolorystyce i wyrazie staraliśmy się ująć klimat inwestycji i lokalizacji.
The most important element in this fair stand was the background illustration that was the core of the design. In it's colour palette we tried to grasp the vibe of the investment and localisation.