SELECT +

2018
Stoisko Targowe / Fair Stand
Klient / Client: Lech Modern Fabrics / new brand SELECT +
Zespół projektowy / Project team: Anna Buzała, Wojciech Barański
Brand design / CHIGO.agancy
Foto / Photo: Maciej Frydrysiak