MIST

2018:
Sofa modułowa / Modular indoor sofas
Producent / Producer: BIZZARTO
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Tadek Rzewuski
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak