OYSTER - Wojciech Barański

Od 12 lat z niesłabnącą satysfakcją tworzymy autorskie projekty wnętrz i przestrzeni wystawienniczych. Lubimy słuchać - naszych Partnerów, codzienności, natury. Nie stronimy też od trendów - estetycznych i rynkowych. Powściągliwość formalną i pokorę wobec materii i funkcji łączymy z twórczą pasją, w której kryje się duchowe sedno wszystkich naszych projektów.

With the undying passion, for the past 12 years we have been creating unique designer projects of the interior as well as the exhibition spaces. We like to listen – to our Partners, the ordinary, the nature. We do not reject the trends - aesthetic and commercial. We combine the simplicity of form and the humbleness for the matter and function with the creative passion where the spiritual sole of all our design is hidden.


ul. Augustowska 24, 61-051 Poznań
telefon: 602 132 968
email: baranski@oyster.pl

PORTFOLIO

DOM w poznaniu / House in poznań

2011:
Klient / Client: prywatny
Zespół projektowy / Project team: Wojciech Barański, Małgorzata Bronikowska
Foto / Photo: Joanna Pawłowska
Naszym zadaniem była zmiana układu funkcjonalnego budynku oraz nadanie nowego stylu wewnątrz. Dom został przebudowany. Jednym z ważniejszych zabiegów było stworzenie dużych przeszkleń od strony ogrodu.
Our task was to change the functional layout of the building and give it a new style inside. The house was partly rebuilt. One of the most important changes was to create a large glazing from the garden.
Oyster 2018
Strona stworzona przez: Tadek Rzewuski