CZARNKÓW

2017 – 2018
Projekt mieszkania w Czarnkowie /
Design of an appartment i Czarnków
Zespół / Team: Wojciech Barański, Agnieszka Sukienniczak, Tadeusz Rzewuski,