CONSTRUCTA PLUS BIURO / OFFICE (stage II)

2017 - 2018
Zespół projektowy / project team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski
Branding: Nor.ma
Fotografia / Photo: Maciej Frydrysiak